Vientipalvelut

Kasvu- ja kansainvälistymisprojektit 

Veintipalvelut on suunniteltu pk-yrityksille:

 • jotka harkitsevat ulkomaankaupan aloittamista Pohjoismaat, Keski- ja Itä-Eurooppa, Balttia.
 • jotka ovat jo vientimarkkinoilla, mutta haluavat laajentaa muihin maihin.
 • jotka haluavat minimoida markkina-avaukseen liittyvät riskit

Kansainvälistymisprojektin keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi:

Pohjoismaat, Keski-Eurooppa

 • Markkina- ja asiakasymmärryksen kehittäminen
 • Saada tieto asiakkaan markkinasegmentin keskeisistä toimijoista, päättäjistä sekä kilpailijoista
 • Tunnistaa hankinta- ja päätöksentekoprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät kohdemaissa.
 • Tunnistaa potentiaaliset jakelukanavat ja yhteistyökumppanit kohdemaissa.
 • Saada tieto potentiaalisten yhteistyökumppaneiden valmiustasosta ja kiinnostuksesta aloittaa yhteistyö asiakkaan kanssa

Yhteistyökumppani Itä-Euroopan alueelta:

Palvelumme:

 • Palvelut yksittäin tuntihinnalla, projekteina tai palvelupaketteina.
 • Yrityksenne kansainvälistymisvalmiuksien selvittäminen.
 • Markkinaselvitys (sisältö: kilpailijat, hintataso, tarve)
 • jakelukanavat tuotteelle/palvelulle
 • tarvittavat hyväksynnät ja sertifikaatit,
 • liiketoimintaan mahdollisesti vaikuttavat lait, maan tavat ja sopimuskäytännöt
 • kartoitus alan messuista ja muista kontaktointitapahtumista.
 • Laadimme yrityksellenne venäjänkieliset materiaalit.
 • Profiloimme ja kontaktoimme potentiaaliset yhteistyökumppaniehdokkaat ja järjestämme tapaamiset.
 • Perehdytämme teidät lyhyesti Venäjän liiketoimintakulttuuriin.
 • Avustamme sopimusneuvotteluissa.
 • Avustamme tarvittaessa kansainvälistymisrahoituksen hakemisessa.
 • Markkinointimateriaalien käännös-, tarkastus- ja tulkkauspalvelut.
 • Avustamme messuille osallistumisessa
 • Tarvittavat tuoteisiin liittyvien sertifikaattien ja lupien selvittäminen ja tarvittaessa avustus niiden hakemisessa.
 • Vientiassestentin palvelut
 • Vientipapereiden tekeminen
 • Vientiassistenttien koulutuspalvelut
 • Vientimyynti tehtävät
 • Työvoiman rekrytointipalvelut
 • työhaastattelut (ammattitaito ja venäjän kielitaidon selvittäminen).
 • Logistiikkapalvelut, kuljetuskumppanien hakeminen ja avustaminen logistiikka liittyvissä asioissa sekä Suomen puolella, sekä vientimaissa.

Paketti 1.

1 - 3 kuukauden kestoinen ohjelma, jonka tavoitteena on avata yritykselle markkinat (esim.  Ukrainassa, Kazakstanissa).

 1. Kartoitustapaaminen
  Käymme yhdessä lävitse tarpeenne ja määrittelemme tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

 2. Markkinaselvitykset
  Selvitämme tuotteidenne menestymismahdollisuudet kohdealueella. (sisältö: kilpailijat, hintataso, kysyntä ja oikeat jakelukanavat tuotteellenne/palvelunne, tarvittavat hyväksynnät ja sertifikaatit, maan tavat ja sopimuskäytännöt, kartoitus alan messuista ja muista kontaktointitapahtumista).
 3. Yhteistyökumppanihaku
  Hankimme 1-3 soveltuvaa kumppaniehdokasta, asiakaan kanssa sovitun yhteistyön muodossa.
 4. Sopimusneuvottelut
  Sovimme tapaamiset ja toimimme neuvottelujen ajan sekä liiketoiminnan asiantuntijana että kielellisenä (venäjä/suomi) tukena aina siihen saakka, että neuvotteluissa päästään hyvään lopputulokseen.   

Paketti 2.

3-6 kuukauden kestoinen ohjelma, jonka tavoitteena on avata yritykselle markkinat (esim. Ukrainassa, Kazakstanissa), sekä käynnistää varsinainen liiketoiminta.

 1. Kartoitustapaaminen
  Käymme yhdessä lävitse tarpeenne ja määrittelemme tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.
 2. Markkinaselvitykset
  Selvitämme tuotteidenne menestymismahdollisuudet kohdealueella. (sisältö: kilpailijat, hintataso, kysyntä ja oikeat jakelukanavat tuotteellenne/palvelunne, tarvittavat hyväksynnät ja sertifikaatit, maan tavat ja sopimuskäytännöt, kartoitus alan messuista ja muista kontaktointitapahtumista).
 3. Yhteistyökumppanihaku
  Hankimme 1-3 soveltuvaa kumppaniehdokasta, asiakaan kanssa sovitun yhteistyön muodossa.
 4. Sopimusneuvottelut
  Sovimme tapaamiset ja toimimme neuvottelujen ajan sekä liiketoiminnan asiantuntijana että kielellisenä tukena aina siihen saakka, että neuvotteluissa päästään hyvään lopputulokseen.
 5. Viennin käynnistys
 • Vientitoiminnan käynnistämisen avustaminen 1-2 kuukauden ajan.
 • Tarvittavan henkilöstön rekrytoinnissa avustaminen.
 • Henkilöstön koulutus.
 • Markkinointimateriaalien suunnittelun ja käännöstyön koordinointi sekä käännösten tarkastaminen.
 • Konsultointi sertifikaattien tekemisessä
 • Konsultointi tullaus ja logistiikkaan liittyvissä asioissa Suomessa ja ulkomailla