Vientipalvelut

Kasvu- ja kansainvälistymisprojektit 

Veintipalvelut on suunniteltu pk-yrityksille:

 • jotka harkitsevat ulkomaankaupan aloittamista Pohjoismaat, Keski-Eurooppa, Venäjä, Balttia
 • jotka ovat jo Venäjän markkinoilla, mutta haluavat laajentaa muihin IVY-maihin.
 • jotka haluavat minimoida markkina-avaukseen liittyvät riskit
 • jotka eivät vielä halua investoida venäjän kieliseen työvoimaan.

Kansainvälistymisprojektin keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi:

Pohjoismaat, Keski-Eurooppa

 • Markkina- ja asiakasymmärryksen kehittäminen
 • Saada tieto asiakkaan markkinasegmentin keskeisistä toimijoista, päättäjistä sekä kilpailijoista
 • Tunnistaa hankinta- ja päätöksentekoprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät kohdemaissa.
 • Tunnistaa potentiaaliset jakelukanavat ja yhteistyökumppanit kohdemaissa.
 • Saada tieto potentiaalisten yhteistyökumppaneiden valmiustasosta ja kiinnostuksesta aloittaa yhteistyö asiakkaan kanssa

Yhteistyökumppani Venäjä- tai IVY alueelta:

Palvelumme:

 • Palvelut yksittäin tuntihinnalla, projekteina tai palvelupaketteina.
 • Yrityksenne kansainvälistymisvalmiuksien selvittäminen.
 • Markkinaselvitys Venäjällä tai muissa IVY-maissa (sisältö: kilpailijat, hintataso, tarve)
 • jakelukanavat tuotteelle/palvelulle
 • tarvittavat hyväksynnät ja sertifikaatit,
 • liiketoimintaan mahdollisesti vaikuttavat lait, maan tavat ja sopimuskäytännöt
 • kartoitus alan messuista ja muista kontaktointitapahtumista.
 • Laadimme yrityksellenne venäjänkieliset materiaalit.
 • Profiloimme ja kontaktoimme potentiaaliset yhteistyökumppaniehdokkaat ja järjestämme tapaamiset.
 • Perehdytämme teidät lyhyesti Venäjän liiketoimintakulttuuriin.
 • Avustamme sopimusneuvotteluissa.
 • Avustamme tarvittaessa kansainvälistymisrahoituksen hakemisessa.
 • Markkinointimateriaalien käännös-, tarkastus- ja tulkkauspalvelut.
 • Avustamme messuille osallistumisessa
 • Tarvittavat tuoteisiin liittyvien sertifikaattien ja lupien selvittäminen ja tarvittaessa avustus niiden hakemisessa.
 • Vientiassestentin palvelut
 • Vientipapereiden tekeminen
 • Vientiassistenttien koulutuspalvelut
 • Vientimyynti tehtävät
 • Työvoiman rekrytointipalvelut
 • työhaastattelut (ammattitaito ja venäjän kielitaidon selvittäminen).
 • Logistiikkapalvelut, kuljetuskumppanien hakeminen ja avustaminen logistiikka liittyvissä asioissa sekä Suomen puolella, sekä Venäjällä ja IVY- maissa.

Paketti 1.

1 - 3 kuukauden kestoinen ohjelma, jonka tavoitteena on avata yritykselle markkinat Venäjällä tai muissa IVYmaissa (esim. Ukrainassa, Kazakstanissa tai Valko-Venäjällä).

 1. Kartoitustapaaminen
  Käymme yhdessä lävitse tarpeenne ja määrittelemme tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

 2. Markkinaselvitykset
  Selvitämme tuotteidenne menestymismahdollisuudet kohdealueella. (sisältö: kilpailijat, hintataso, kysyntä ja oikeat jakelukanavat tuotteellenne/palvelunne, tarvittavat hyväksynnät ja sertifikaatit, maan tavat ja sopimuskäytännöt, kartoitus alan messuista ja muista kontaktointitapahtumista).
 3. Yhteistyökumppanihaku
  Hankimme 1-3 soveltuvaa kumppaniehdokasta, asiakaan kanssa sovitun yhteistyön muodossa.
 4. Sopimusneuvottelut
  Sovimme tapaamiset ja toimimme neuvottelujen ajan sekä liiketoiminnan asiantuntijana että kielellisenä (venäjä/suomi) tukena aina siihen saakka, että neuvotteluissa päästään hyvään lopputulokseen.   

Paketti 2.

3-6 kuukauden kestoinen ohjelma, jonka tavoitteena on avata yritykselle markkinat Venäjällä tai muissa IVYmaissa (esim. Ukrainassa, Kazakstanissa tai Valko-Venäjällä), sekä käynnistää varsinainen liiketoiminta.

 1. Kartoitustapaaminen
  Käymme yhdessä lävitse tarpeenne ja määrittelemme tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.
 2. Markkinaselvitykset
  Selvitämme tuotteidenne menestymismahdollisuudet kohdealueella. (sisältö: kilpailijat, hintataso, kysyntä ja oikeat jakelukanavat tuotteellenne/palvelunne, tarvittavat hyväksynnät ja sertifikaatit, maan tavat ja sopimuskäytännöt, kartoitus alan messuista ja muista kontaktointitapahtumista).
 3. Yhteistyökumppanihaku
  Hankimme 1-3 soveltuvaa kumppaniehdokasta, asiakaan kanssa sovitun yhteistyön muodossa.
 4. Sopimusneuvottelut
  Sovimme tapaamiset ja toimimme neuvottelujen ajan sekä liiketoiminnan asiantuntijana että kielellisenä (venäjä/suomi) tukena aina siihen saakka, että neuvotteluissa päästään hyvään lopputulokseen.
 5. Viennin käynnistys
 • Vientitoiminnan käynnistämisen avustaminen 1-2 kuukauden ajan.
 • Tarvittavan henkilöstön rekrytoinnissa avustaminen.
 • Henkilöstön koulutus.
 • Markkinointimateriaalien suunnittelun ja käännöstyön koordinointi sekä käännösten tarkastaminen.
 • Konsultointi sertifikaattien tekemisessä
 • Konsultointi tullaus ja logistiikkaan liittyvissä asioissa Suomessa ja ulkomailla (Venäjä ja IVY- maat).